Samenwerking met VTi Amsterdam krijgt meer en meer vorm

 In Actueel, Nieuws

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die Hiensch Engineering niet vreemd is. Sinds jaar en dag biedt Hiensch stage en afstudeerplaatsen aan, aan studenten van ondermeer het MBO en HBO.

Vorig jaar hebben wij ons als Hiensch Engineering gecommitteerd aan de Vakschool Technische Installaties Amsterdam. Dit is een PPS tussen het onderwijs en bedrijfsleven dat is opgericht met als doelstelling om de omvang en kwaliteit van de instroom van scholieren en studenten in de techniek te verbeteren.

Naast een bescheiden kleine commercieel bijdrage betekent dit voor Hiensch een investering in tijd en bijvoorbeeld stage plaatsen.

De plannen zijn inmiddels uitgewerkt en vanuit de overheid is er ook een subsidie beschikbaar gesteld om hier concrete invulling aan te geven.

Op 2 oktober jl is het startschot gegeven voor de verdere activiteiten.

Eerder werden al vaste stageplaatsen gerealiseerd bij Hiensch. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld gastlessen, een BIM Workshop voor studenten op ons kantoor, samenwerken met betrekking tot lesmateriaal op school ter verbetering van de aansluiting met het bedrijfsleven en een presentatie over duurzame technieken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VTi Amsterdam.

Bijgaand een korte film.

 

Recent Posts