AkzoNobel hoofdkantoor te Amsterdam

In opdracht van AkzoNobel werden de hoogwaardige technische installaties ontworpen en gerealiseerd voor het hoofdkantoor van AkzoNobel (circa 16.000 m² BVO) op de Zuid-as in Amsterdam. Hiensch Engineering ontwierp de klimaat-, sanitaire-, elektrotechnische alsmede de transport, de zwakstroom en ICT-installaties. Verder heeft Hiensch Engineering de uiterst duurzame installaties in uitvoering gerealiseerd en begeleid, inclusief het door AkzoNobel gewenste inbouwpakket. Group A tekende voor het architectonische ontwerp.

Het gebouw is voorzien van een dubbele huid voor een optimale en proactieve gebouwschil. De regelbare zon- en lichtwering en te openen delen zijn opgenomen in de dubbele huid. Voor de warmte- en koudeopwekking wordt gebruik gemaakt van een WKO-installatie. Op het dak zijn PV-panelen in het dakontwerp geïntegreerd. Klimatisering geschiedt door middel van een klimaatplafond. Verlichting wordt uitgevoerd in LED.

Het gebouw heeft een Breeam Excellent ontwerpcertificaat en is bij oplevering voorzien van een Breeam Excellent label. Daarnaast is het gebouw voorzien van een geavanceerd monitoringsysteem om de prestaties en energieverbruik te kunnen waarborgen.

Via onderstaande link is een buitengewoon snelle bouwcyclus te zien: https://youtu.be/8MAN9R1draE. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit contact te zoeken met ons kantoor.

Thema’s: #Kantoren #Breeam #Duurzaamheid

Bronvermelding foto: Frank Hanswijk