Second Opinion

Soms heeft een opdrachtgever behoefte aan de visie van een onafhankelijke derde. Misschien omdat er financiële en of technische obstakels zijn die een succesvolle realisatie in de weg staan. Soms ook omdat een opdrachtgever niet overtuigd was van het voorliggende concept.

Een “second opinion” van Hiensch Engineering heeft zich in het verleden regelmatig bewezen, door zorg bij de opdrachtgever weg te nemen. Of door efficiënter ruimtegebruik in oppervlakte en hoogte, waardoor meer netto oppervlak gerealiseerd kon worden, tot zelfs een extra verdieping aan toe. Ook soms door een energiezuiniger en duurzamer of een voordeliger en onderhoudsvriendelijker installatieconcept bij betere prestaties.

De visie van Hiensch Engineering over hoe om te gaan met techniek in gebouwen, bleek regelmatig een doorbraak te geven, het project vlot te trekken en bij de opdrachtgever de zorg en vragen weg te nemen. Hiensch Engineering heeft hierin een sterk “track record”opgebouwd. Wij staan u graag terzijde.

Bronvermelding foto: Hiensch Engineering