Renovatie / Transitie

Renovatie, verduurzaming, upgrading, transitie of functieverandering hebben allemaal tot doel een bestaand object een langer leven of een tweede leven te geven. Soms gaat het om een beperkte ingreep. Soms zijn de maatregelen vergaand.

Vaak zijn met beperkte ingrepen al vergaande resultaten te bereiken. Voor bestaande gebouwen is verduurzamen en upgraden hét instrument om uw huurder aan u te binden voor een langere of nieuwe contractperiode. Wacht u te lang, dan zal de huurder uitkijken naar een duurzamere locatie met betere voorzieningen en voorwaarden. Een proactieve houding draagt bij aan het behoud van uw huurder. Wij steunen u daar graag in.

Het thema “transitie” betreft het veranderen van een bestaand gebouw met een bestaande functie naar een andere gebruiksfunctie. Dit zijn vaak lastige en uitdagende vraagstukken. Een nieuwe gebruiksfunctie in een bestaand gebouw zien te realiseren, vraagt naast een object met een goede basis, ook de gedrevenheid in combinatie met creativiteit om van een idee tot een realiseerbaar en geslaagd project te komen. Zo werd door ons het Pakhuis De Zwijger in het Amsterdams havengebied van historisch koelpakhuis omgevormd tot culturele broedplaats. Ook werden bestaande kantoorlocaties omgevormd tot succesvolle studentenhuisvestingsprojecten of woningen.

Bronvermelding foto: NSI