Betrokkenheid

Naast onze betrokkenheid bij het werk, onze opdrachtgevers en de projecten, hebben wij ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich primair in onze missie om duurzame en innovatieve projecten voor de langere termijn te realiseren, zowel in bestaande bouw als nieuwe projecten. Daarnaast zetten wij ons ook in om jongeren kennis te laten maken met ons vakgebied, door stageplaatsen te bieden en zetten wij ons in om jongeren op te leiden in het technische vak.

Bronvermelding foto: Hiensch Engineering