BREEAM

Duurzaamheid is niet alleen een onderwerp waarover alleen maar wordt gesproken, maar juist ook een onderwerp waar inhoudelijk vorm aan dient te worden gegeven. Daarnaast is er de behoefte dit op een wijze te doen die toetsbaar is.

Hiensch Engineering hanteert hiervoor verschillende “tools”. Eén daarvan is BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Deze gehanteerde methode biedt een integrale benadering die niet alleen gaat over de techniek, maar alle facetten meeneemt in de benadering.

Hiensch Engineering is actief lid van de Dutch Green Building Council en neemt deel in de themagroep “Energie” om de richtlijnen en voorwaarden voor duurzame gebouwen steeds up-to-date te houden.

Voor haar projecten heeft Hiensch Engineering al vroeg het eerste “Excellent ontwerpcertificaat” behaald, gevolgd door het “Excellent oplevercertificaat”.

Bronvermelding foto’s: Hiensch Engineering