De Ontmoeting te Amstelveen

Een project met nieuwbouw van woningen, zorgvoorzieningen, parkeren en commerciële ruimten in de plint, waarbij gebruikt gemaakt wordt van duurzame energieopwekking door middel van individuele warmtepompen. In totaal gaat het om 258 appartementen, circa 6.000 m² BVO-voorzieningen en 10.000 m² parkeren. Hiensch Engineering verzorgde niet alleen het ontwerp, maar nam ook de uitvoering ter hand. De energie en onderhoudsmonitoring en het beheer wordt eveneens door Hiensch Engineering verzorgd. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit contact te zoeken met ons kantoor.

Thema’s: #BIM 3D Revit #Duurzaamheid #Energie monitoring #Onderhouds monitoring #Zorg #Parkeren

Bronvermelding foto: Dick Verwoerd