Energie & Onderhoud monitoring

Building Performance Management is de verzamelnaam voor een tweetal monitoringgereedschappen die samen zorg dragen voor een efficiënt en effectief beheer van de gebouwinstallaties op het gebied van energie, prestaties en technisch beheer. Het biedt de gebouweigenaar en de gebouwgebruiker het gereedschap om verschillende belangrijke zaken voor de eigenaar en/of gebruiker in beeld te brengen, te bewaken, te sturen en te monitoren. Het gaat hier in hoofdzaak om het monitoren van de gebouwprestaties op het gebied van het juist functioneren :
– op gebruikersniveau (Presteert de installatie in mijn kantoor wel goed?)
– op het gebied van energieverbruik (Gebruikt het gebouw de energie op een efficiënte en effectieve wijze?)
– en wordt het installatietechnisch beheer en het onderhoud op een efficiënte en effectieve wijze uitgevoerd?

Bronvermelding foto’s: Hiensch Engineering