Duurzaamheid

Naast innovatief en kwalitatief hoogwaardige ontwerpen hebben wij de ambitie het energieverbruik en milieubelasting van gebouwen te reduceren. Doel hierbij is hoogwaardige en duurzame oplossingen aan te bieden, die passen binnen heldere economische randvoorwaarden.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van moderne “tools” zoals Breeam, Greencalc, GPR-gebouw en EPA-U, maar vooral ook van ons gezond verstand, om tot werkelijk langdurig goed presterende en energiezuinige gebouwen te komen.

Praktijkvoorbeeld is onder andere het gebouw van de Hartstichting in Ypenburg, dat als eerste gebouw in Nederland het Breeam Excellent certificaat heeft verkregen.

Voor diverse projecten verzorgen wij de energieprestatie- en energiemonitoring, zodat ook na ingebruikname de installaties optimaal blijven presteren en een laag energieverbruik wordt nagestreefd.

Bronvermelding foto: Hiensch Engineering