Drukkerij Mercurius te Zaandam

In opdracht van Dokvast heeft Hiensch Enginee­ring het ontwerp van Mercurius Kunstdrukkerij te Zaandam ver­vaardigd. FKG Architecten verzorgden het architectonisch ontwerp. De toepassing betrof duurzame warmte- en koudeopwekking, energiezuinige verlichting, hoogrendement WTW en hergebruik van de warmteafgifte van de drukpersen voor het laden van de broninstallaties. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit contact te zoeken met ons kantoor.

Thema’s: #Drukkerij #Speciale Projecten #Duurzaamheid

Bronvermelding foto: Mercurius