Project Hyde Park – Oplevering Kensington!

 In Nieuws

Hyde Park betreft de realisatie van een nieuw woonwerkgebied met ca. 3.800 woningen en 100.000 m2 voorzieningen voor ontspanning en vermaak. Ontwikkelaars zijn Snippe Projecten B.V. @ en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.

De woonblokken worden opgebouwd als zo genaamde Hoofddorpse huizen. Het masterplan van MVRDV is er op gericht om zoveel mogelijk zonlicht bij de blokken naar binnen te laten komen Wat resulteert in veel verschillende hoogten met getrapte daken en gevels. Alle blokken zijn vernoemd naar bekende Londense wijken. Op dit moment is Kensington in oplevering en worden Camden Town (DUWO), Notting Hill, Octavia Hill (Ymere) en Knightbridge gerealiseerd.

Hiensch Engineering B.V. is sinds 2017 als installatieadviseur betrokken bij het project. Voor de gehele ontwikkeling heeft Hiensch de hoofdopzet van de warmte en koude opwekkingsinstallaties (WKO) ontworpen en aanbesteed. Door de opwekking op wijkniveau te ontwikkelen is een veel efficiëntere installatie gerealiseerd. De WKO installatie bestaat uit 6 warme en 6 koude open bronnen voorzien van regeneratie door energie uit oppervlaktewater (EOW) en 5 opwekkingscentrales met een vermogen van 5.500 kW. Tevens heeft Hiensch op wijkniveau de nutsvoorzieningen afgestemd met de diverse nutsbedrijven.

 

  
Hiensch Engineering B.V. is altijd op zoek naar vernieuwingen om installaties binnen gebouwen te verbeteren. Zo ontwikkelden wij het collectieve CERA-ventilatiesysteem met als voordelen het kleinere ruimtebeslag in de woningen en de mogelijkheid om luchtkanalen op de daken te elimineren. Deze voordelen zijn voor de getrapte daken van de Hoofddorpse huizen een enorme aanwinst en zijn nu bij Kensington ook in werkelijkheid goed zichtbaar geworden. Grote dakterrassen zijn mogelijk geworden zonder ventilatiekanalen. De eerste gesprekken met de bewoners van het blok Kensington over de installaties, waaronder de ventilatiesystemen, zijn erg lovend waarin onder andere ook het zeer lage geluidniveau van de ventilatiesystemen erg wordt gewaardeerd.

Met de oplevering van de eerste woningen willen wij Hyde Park is here en alle betrokken adviseurs en aannemers/installateurs feliciteren met deze enorme prestatie.

Uiteraard wensen wij de bewoners van deze woning enorm veel woongenot toe!
Dennis Kuurstra Ing  Projectadviseur Hiensch Engineering BV

Architect: Barcode Architects

Beeldmateriaal: Hyde Park is here @ Hiensch Engineering

installatietechniek engineering technology construction design
architecture innovation

Recent Posts