Internationale award toegekend aan de Pontsteiger Bouwcombinatie

 In Actueel, Nieuws

BuildingSMART Award 2018

De bouwcombinatie Pontsteiger, bestaande uit @DuraVermeer en @DeNijs, hebben de “International BuildingSMART Award 2018” gewonnen , zo werd in Tokyo op de “International Standard Summit” bekend gemaakt.

De bouwcombinatie en haar partners zijn erin geslaagd om vanaf de start op basis van het “open BIM” gedachtegoed samen te werken. De gestructureerde en eenduidige wijze van samenwerken heeft geleid tot een integrale afstemming en een verhoging van de kwaliteit en veiligheid gedurende het proces tot aan oplevering.

Het BIM model is gedurende het proces continu bijgehouden en geëvolueerd tot een model dat alle actuele informatie bevat van het project.

De open en transparante samenwerking in de BIM structuur is uitnodigend en een perfect voorbeeld waarbij het delen van informatie leidt tot een verhoogde kwaliteit die zich doorzet in de toekomst.

Een uitdaging en een prestatie, van internationaal niveau, om trots op te zijn.

Hiensch Engineering B.V. is als installatie adviseur betrokken geweest bij het ontwerp, uitvoering en realisatie van dit project.

Felicitaties voor de bouwcombinatie en alle betrokkenen en niet in de laatste plaats onze waardering voor onze eigen projectleider Dennis Kuurstra.

Op de websites van Bouwend Nederland en Dura Vermeer is nader informatie te vinden.

Een video van het project en het BIM Team vindt u hier.

#BuildingSMARTAward2018 ; #DuraVermeer ; #DeNijs ; #Pontsteiger ; #Installatieadviseur

 

Recent Posts