Energieprestatie-rapport utiliteitsgebouwen en woningen

 In Actueel, Nieuws

Hiensch Engineering heeft voor zowel de energieprestatie-rapportages utiliteitsgebouwen als voor woningen het certificaat verkregen op basis van de BRL 9500U en BLR 9500 W (inclusief wijzigingsblad d.d. 15-12-2020). Deze certificaten zijn afgegeven door KIWA op basis van de onlangs gehouden audit.  Deze certificaten geven onze relaties het vertrouwen dat de door Hiensch afgegeven energieprestatie rapporten zijn uitgevoerd conform de eisen zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn (BRL9500).

Hiensch voldoet daarmee aan de meest recente normen en richtlijnen die gesteld zijn aan het opstellen van energieprestatie rapporten voor zowel utiliteit als woningen. Wij zijn trots op de behaalde resultaten en de certificaten.

De certificaten zijn te vinden via de website van de Kiwa, door te klikken op:

De certificaten zijn uiteraard ook direct bij ons in te zien.

 

 

 

Recommended Posts